آشنایی با پیشرو وت

گروه فنی مهندسی پیشرو در سال 1394 بهطور رسمی فعالیت خود را در شهرستان فلاورجان استان اصفهان در راستای سیاست های دولت در واگذاری خدمات به بخش خصوصی در زمینه فنی مهندسی شروع به فعالیت نموده است و با تحت پوشش قرار دادن دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی و سنتی به توسعه فعالیت های خود در سطح استان ادامه داده و جهت تامین نیاز واحد های تولیدی فعالیت می کند. گروه فنی مهندسی دام و طیور پیشرو گروهی است که به منظور ارائه خدمات و مشاوره فنی در زمینه مدیریت ، پرورش و تولید ، اصلاح نژاد و تغذیه انواع دام وهمچنین تولید و توزیع تجهیزات دامپروری و دامپزشکی و همچنین سایر خدمات مورد نیاز دامپروری بر اساس ضوابط توسط کارشناسان مجرب دامپروری تاسیس گردید.

فهرست